Kråkeryd

Kråkeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 236
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 3