Kråkeryd

Kråkeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61