Lindås

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1