Lindås

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1