Lindås

Lindås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1587 uppslag 3