Linnefalla

Linnefalla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 235
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 64
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 1