Linnefalla

Linnefalla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29