Skåparyd

Skåparyd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 63