Starsholma

Starsholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128