Starsholma

Starsholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 167
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65