Gässeboda

Gässeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10