Torsholma

Torsholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 180
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 5
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 2