Torsholma

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 3