Torsholma

Torsholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 3