Ulvberga

Ulvberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10