Vägla

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1