Vägla

Vägla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 1