Vägla

Vägla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 236
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 233
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 3