Örnaholma

Örnaholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 74