Örnaholma

Örnaholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8