Örnaholma

Örnaholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 74
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 1