Örsnäs

Örsnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 11