Björstorp

Björstorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 171
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 173
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 174
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 190
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 2