Björstorp

Björstorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8