Björstorp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 8