Bohok

Bohok förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 174
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 3