Bohok

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1