Bäckaryd

Bäckaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 173
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2