Bäckaryd

Bäckaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9