Holmen

Holmen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 236
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 231
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 19