Elinge

Elinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 174
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 177
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1568 uppslag 2