Elinge

Elinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 1