Floboda

Floboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 157