Hamneda

Hamneda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 132
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 173
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 203
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 228
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1598 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1599 uppslag 1