Horsaberga

Horsaberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 175
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2