Hyltåkra

Hyltåkra förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118