Hyltåkra

Hyltåkra förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 2