Hällorna

Hällorna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37