Hällorna

Hällorna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 106
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1590 uppslag 1