Hänjarp

Hänjarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 176
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 177
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 6
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 2