Issjöa

Issjöa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36