Issjöa

Issjöa förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68