Öje

Öje förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 168