Öje

Öje förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 103