Altaböke

Altaböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 211
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1