Altaböke

Altaböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1