Altaböke

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 1