Bergshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 30