Jättakistan

Jättakistan förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 16