Buskhult

Buskhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2