Boxhult

Boxhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 112
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 1