Boxhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29