Ekeryd

Ekeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 46