Ekön

Ekön förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34