Fagerdala

Fagerdala förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 93