Fagraböke

Fagraböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158