Fagraböke

Fagraböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32