Fagraböke

Fagraböke förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158