Fjärhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23