Fjärhult

Fjärhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 93
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1599 uppslag 1