Fjärhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23