Fägerhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55