Kalvsnäs

Kalvsnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20