Fällerhult

Fällerhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 58