Groeryd

Groeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118