Gåsarp

Gåsarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 39