Gåsarp

Gåsarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 17