Hamra

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4