Hamra

Hamra förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 179
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 180
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1579 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 3