Lammakulla

Lammakulla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 45