Lammakulla

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3