Hjortsberga

Hjortsberga förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 39
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 3