Holmana

Holmana förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 75