Härhult

Härhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158