Härhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 83