Högahyltan

Högahyltan förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3