Ingelsköp

Ingelsköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 12