Ingelsköp

Ingelsköp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 1