Karshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26