Karshult

Karshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 46