Leaboda

Leaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 79