Klona

Klona förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 111