Knaplet

Knaplet förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 31